WuHan ChangSha trip from 24 June to 27 June 2017

Come back from WuHan and ChangSha trip, the itinerary is as below, SINGAPORE - Guangzhou CZ8490 K 320 2017-06-24 03:55 Changi International Airport 08:05 Baiyun Airport Guangzhou - Wuhan CZ659 K 77W 2017-06-24 11:30 Baiyun Airport 13:25 Tianhe Airport Changsha - Guangzhou CZ3379 E 320 2017-06-26 17:35 Huanghua Airport 18:55 Baiyun Airport Guangzhou - SINGAPORE CZ8489 E 320 2017-06-26 23:05 Baiyun Airport 03:05+1d Changi International Airport Took G93 from WuHan to ChangSha, 9:58 start, arrive at 11:18.